Shop met tot wel 25% korting op multipacks

What I have discovered is that 27% of people who menstruate in amsterdam over the last year have experienced period poverty. But even a bigger number, 63% of all people who menstruate, have been struggling accessing period products.

Shadi Nikshomar is een verademing: een activist, politicus en bestuurslid van The Neighborhood Feminists. Sinds haar tienerjaren doet ze vrijwilligerswerk en is ze betrokken bij de politiek in Almere. Ze is nu gemeenteraadslid van GroenLinks en richt zich op intersectioneel feminisme en de strijd tegen (gendergerelateerde) zaken zoals menstruatiearmoede. Shadi bestrijdt menstruatiearmoede via de politiek, maar ook via praktisch activisme met de Neighborhood Feminists. Menstruatiearmoede wordt gedefinieerd als het niet kunnen betalen van de producten die je nodig hebt voor een veilige en hygiënische menstruatie. Volgens onderzoek van de Neighborhood Feminists uit 2022 kon 27% van de mensen in Amsterdam die menstrueren zich geen menstruatieproducten veroorloven. Shadi is van mening dat toegang hebben tot de producten die je nodig hebt voor een veilige menstruatie een mensenrecht moet zijn. Niemand zou moeten hoeven kiezen tussen voedsel en de zorg die het lichaam nodig heeft. 

Wat is het eerste dat in je opkomt als je het woord menstruatie hoort? 

Ik denk eerlijk gezegd aan bloed. Ik denk aan schaamte. Iets waar ik over moet zwijgen, waar ik niet over moet praten en waar ik niemand van op de hoogte moet stellen. Het kan op een bepaalde manier ook empowerend zijn. Het is iets heel natuurlijks wat ons lichaam doet. Er zit een zekere kracht in hoe de hormooncyclus werkt. Het is een van de wonderen van het lichaam. 

Herinner je je jouw eerste menstruatie?

Ja, het was zo erg. Op school werd er niet echt goed over gesproken. Er werd ons verteld dat we een menstruatie zouden krijgen, maar verder geen details over hoe het zou zijn. Het was iets abstracts. ‘Het gesprek’ had ik niet met mijn ouders, dus toen ik ongesteld werd, dacht ik dat ik doodging! Ik was zo bang! Het was eigenlijk een beetje traumatisch. Ik wist niet wat er aan de hand was, maar toen ging ik naar mijn moeder. Ze vertelde me dat het goed was en dat ik volwassen werd. Dus over het algemeen was het een schok, maar ik heb ervan geleerd. 

Hoe is jouw houding ten opzichte van menstruatie veranderd naarmate je ouder werd? 

Nou, nu zijn menstruaties zo’n groot deel van mijn leven en werk. De schaamte die ik aanvankelijk voelde over mijn menstruatie is nu verdwenen. Als ik nu over menstruatie praat, voel ik veel passie, soms ook woede vanwege het gebrek aan onderzoek en financiële middelen. Toen ik me bewust werd van deze genderongelijkheden, besloot ik deze energie en passie in actie te brengen. Ik begon te werken aan de strijd tegen menstruatiearmoede door middel van praktisch activisme en beleidsvorming. Ik ben bestuurslid van de Neighborhood Feminists, die via openbare menstruatiekastjes gratis producten verstrekken aan mensen in nood. We helpen ook met voorlichting en onderzoek naar menstruatiearmoede. In Almere werk ik als gemeenteraadslid en probeer beleid tot stand te brengen om een einde te maken aan menstruatiearmoede. Het stigma rond menstruatie kan mensen ervan weerhouden om te vragen naar de dingen die ze nodig hebben. Menstruatiearmoede draagt een dubbel stigma met zich mee.

Wat is menstruatiearmoede?

Menstruatiearmoede is een vorm van armoede waarbij mensen die menstrueren de producten die ze nodig hebben voor een veilige en hygiënische menstruatie niet kunnen betalen of er geen toegang toe hebben. Veel mensen die aan menstruatiearmoede lijden, worden gedwongen onveilige alternatieven zoals krantenpapier of toiletpapier te gebruiken. Om geld te besparen, gebruiken ze sommigen duurzame producten langer dan hygiënisch en veilig is. Het gaat ook verder dan de producten zelf. Sommige mensen zullen de producten kopen, maar zullen andere dingen, zoals voedsel of medicijnen, moeten opofferen. Denk na over de andere dingen die je mogelijk nodig hebt om met je menstruatie om te gaan. Er bestaat ook een maatschappelijk stigma ten aanzien van menstruerende lichamen. Mensen worden vanwege hun menstruatie buiten de samenleving gehouden. Velen zijn daardoor gedwongen thuis te blijven van school of werk. Er is een gebrek aan voorlichting over menstruatiegezondheid, tot het punt waarop sommige mensen niet begrijpen hoe ze met hun menstruatie moeten omgaan. Hoe ze deze moeten bijhouden en hoe ze met de bijwerkingen van menstruatie moeten omgaan. Al deze factoren samen zorgen voor menstruatiearmoede. Als we meer onderwijs, begrip en steun zouden hebben, zouden we een stap dichter bij het beëindigen van menstruatiearmoede zijn. 

Kun je uitleggen waarom menstruatiearmoede een politieke kwestie is? 

Menstruatiearmoede is een groot probleem. Het frustrerende is dat we het kunnen oplossen. De gemeenten kiezen ervoor om hier geen geld voor uit te trekken. Als we het hebben over menstruatiearmoede, is dat een dubbel taboe. In de politiek willen mensen niet praten over menstruatie of armoede. Als we het als een ‘vrouwenprobleem’ bestempelen, wordt het voor overheden gemakkelijker om het te negeren. Bij het maken van beleid bestaat de wens dat alles universeel en eenvoudig is. Menstruerende lichamen passen daar niet in. Er is niet genoeg vertegenwoordiging van mensen die menstrueren in de politiek, die menstruatiegezondheid zouden kunnen begrijpen en ervoor zouden kunnen vechten. Menstruatiearmoede is een symptoom van een bredere samenleving die kapot is. Als we niet voor de helft van onze mensen zorgen, wat zegt dat dan over onze regering? Het probleem met menstruatiearmoede is dat het niet alleen een kwestie van armoede is, maar een kwestie van volksgezondheid, een kwestie van participatie en van emancipatie. We kunnen de genderkloof niet dichten en gendergelijkheid niet bereiken zonder menstruatiearmoede aan te pakken. 

Wat zijn de grootste uitdagingen waarmee je wordt geconfronteerd bij het aanpakken van menstruatiearmoede? 

Een groot obstakel dat mensen die niet menstrueren er niet om geven. We moeten iedereen laten begrijpen waarom menstruatiearmoede deel uitmaakt van een maatschappelijk probleem en niet alleen een ‘vrouwenprobleem’. Ik moet vaak uitleg geven over de menstruatie zelf en dan ingaan op de gevolgen van armoede. Er moet meer onderzoek worden gedaan, zodat we kunnen onderbouwen wat we zeggen en het beter kunnen uitleggen aan mensen in de beleidsvorming. Onderzoek is de basis en die harde cijfers hebben we nodig om mensen te activeren. We ontdekten bijvoorbeeld dat in Amsterdam 27% van de mensen die menstrueren zich geen menstruatieproducten konden veroorloven, maar dat een nog schokkender aantal (63%) zei dat ze het wel redden, maar er moeite mee hadden. Dat is een getal waar we ons allemaal zorgen over moeten maken. Het onderzoek dat wordt gedaan door de Neighborhood Feminists is zo belangrijk en vormt de ruggengraat van het argument dat menstruatiearmoede een serieus probleem is. 

Hoe kunnen we helpen in de strijd tegen menstruatiearmoede? 

Iedereen kan helpen. Lokaal kunnen praktische stappen worden ondernomen, zoals het verstrekken van toegankelijke menstruatieproducten aan mensen in nood. De Neighborhood Feminists lanceerden hun menstruatiekastjesproject in 2021 en hebben nu producttoegangspunten in heel Amsterdam. We zijn volledig afhankelijk van donaties en vrijwilligers, dus als je geïnteresseerd bent om te helpen, bezoek dan onze website. We hebben producten en handen nodig om te helpen bij het aanvullen en opzetten van menstruatiestations. Op nationale schaal verloopt het proces veel langzamer en is er financiering nodig. We moeten menstruatiearmoede erkennen als het gezondheidsprobleem dat het is en het behandelen met de ernst die het verdient. We hebben meer vertegenwoordiging binnen de overheid nodig om deze oorzaken te helpen ondersteunen. Er moet meer budget worden toegewezen aan de verlichting van armoede en menstruatiearmoede. Jij kunt helpen door te schrijven naar de lokale en landelijke overheid (gemeente en overheid). 

Sluit je aan bij Shadi in de strijd tegen menstruatiearmoede. Jij kunt nu helpen door producten, geld of tijd te doneren. Met bezoek https://www.neighborhoodfeminists.com/ voor meer informatie. 

10% korting op je volgende bestelling?

Krijg 10% korting op je volgende bestelling wanneer je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief.
Sounds peachy right?

Vul hieronder je mail adres in en ontvang direct een kortingscode in je mailbox.

Voorwaarden zijn van toepassing.