Shop met tot wel 25% korting op multipacks

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst herzien op 28 oktober 2022. 

Net als uw menstruatie, nemen wij uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens bloedserieus. Daarom gaan wij uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen:  

 • specificeren wij onze doeleinden zo goed mogelijk voordat wij overgaan tot de verwerking van persoonsgegevens, onder toepassing van deze privacy- en cookieverklaring; 
 • beperken wij het verzamelen van persoonsgegevens tot uitsluitend die persoonsgegevens die nodig zijn voor gerechtvaardigde doeleinden; 
 • vragen wij u eerst expliciet om toestemming, vooral voor marketingdoeleinden. Wij delen geen persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, tenzij u uitdrukkelijk vooraf toestemming hebt gegeven; 
 • nemen wij passende veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en verlangen wij hetzelfde van partijen die namens ons persoonsgegevens verwerken; 
 • respecteren wij uw recht op inzage in en rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben. 

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens? 
In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit wat wij bij Yoni doen met de informatie die wij over u verzamelen wanneer u onze website https://yoni.care bezoekt of een bestelling bij ons plaatst. Wanneer u onze website bezoekt of een bestelling bij ons plaatst, verkrijgen wij verschillende soorten persoonsgegevens van u. Hieronder geven wij voor elk doeleinde aan welke gegevens wij van u verkrijgen, voor welk doeleinde wij deze gegevens verwerken en hoe lang de gegevens worden bewaard. Mocht u vragen hebben of willen weten wat wij precies van u opslaan, dan kunt u contact met ons opnemen via de aan het einde van deze privacy- en cookieverklaring vermelde contactgegevens.  

Account  
U kunt op onze website een account aanmaken, waardoor het bestelproces bij ons gemakkelijker en sneller gaat. Hiervoor dient u zich eerst te registreren, waarna u met gebruik van uw e-mailadres of gebruikersnaam en het door u zelf gekozen wachtwoord kunt inloggen op uw account.    

Daartoe verwerken wij de volgende persoonsgegevens: 

 • E-mailadres  
 • Gebruikersnaam 
 • Door u gekozen wachtwoord  
 • Overzicht van bestellingen  
 • Artikelen in winkelwagen  
 • Telefoonnummer 
 • Factuuradres 
 • Verzendadres

We hebben deze informatie nodig in verband met onze overeenkomst met u. Wij bewaren deze gegevens totdat u uw account opzegt. Wij slaan deze gegevens op zodat u deze niet bij elk bezoek aan onze website opnieuw hoeft in te vullen. U kunt uw accountgegevens binnen de account wijzigen wanneer u maar wilt.  

Bestellingen plaatsen en in behandeling nemen  
Via onze website kunt u bestellingen plaatsen.  
Daartoe verwerken wij de volgende persoonsgegevens: 

 • Betalingsgegevens  
 • Telefoonnummer 
 • Factuuradres 
 • E-mailadres  
 • Naam  
 • Adresgegevens  

Wij hebben deze gegevens nodig om uw bestelling af te handelen en de daartoe met u gesloten koopovereenkomst uit te voeren. Wij bewaren deze gegevens maximaal zes maanden nadat uw bestelling is afgerond. Bepaalde soorten persoonsgegevens worden echter langer bewaard, bijvoorbeeld als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (zo bedraagt de bewaarplicht voor belastingdoeleinden zeven (7) jaar).  

Nieuwsbrief 
U kunt zich op onze website aanmelden voor onze nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief informeren wij u elke maand per e-mail over de nieuwste producten, programma’s, samenwerkingen en trends bij Yoni.    

Voor dit doeleinde verwerken wij de volgende persoonsgegevens: 

 • Naam 
 • E-mailadres 

Uw e-mailadres wordt alleen aan het abonneebestand toegevoegd indien u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. Wij bewaren deze gegevens totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. Elke nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich te allen tijde kunt afmelden voor onze nieuwsbrief.  

Als u zich abonneert op onze nieuwsbrief gaat u ermee akkoord dat de door u verstrekte gegevens ter verwerking worden doorgegeven aan Mailchimp, met inachtneming van het privacybeleid en de voorwaarden van Mailchimp. 

Contact 
Mocht u vragen of opmerkingen hebben over onze producten of diensten, neemt u dan rechtstreeks contact met ons op. U kunt ons telefonisch en per e-mail bereiken.
Daartoe verwerken wij de volgende persoonsgegevens: 

 • Naam 
 • E-mailadres 
 • Telefoonnummer   
 • Alle informatie die u zelf toevoegt als inhoud van uw bericht 

Wij gebruiken deze informatie om uw contactverzoek zo goed mogelijk af te kunnen handelen en de daartoe strekkende overeenkomst met u uit te kunnen voeren. Als u contact met ons opneemt, worden uw persoonsgegevens bewaard totdat wij er zeker van zijn dat wij volledig aan uw verzoek hebben voldaan en het correct hebben afgehandeld. 

Uitvoeren van analyses 
Wij kunnen de persoonsgegevens die wij van u verkrijgen analyseren. Wij doen dit ter verbetering van onze diensten en onze webshop. Wij hebben daar een gerechtvaardigd belang bij en bewaren de gegevens maximaal een (1) jaar. Als u niet wilt dat wij uw persoonsgegevens gebruiken voor analysedoeleinden, kunt u daar te allen tijde bezwaar tegen maken door contact met ons op te nemen via de aan het einde van deze privacy- en cookieverklaring vermelde contactgegevens.   

Verwerken van sollicitaties 
Wij verwerken uw gegevens als u hebt gereageerd op een van onze vacatures of een open sollicitatie hebt ingediend. Dit doen wij om uw sollicitatie te verwerken en ter voorbereiding van het sluiten van een eventuele arbeidsovereenkomst met u. 

Daartoe verwerken wij de volgende persoonsgegevens:  

 • Naam 
 • Adresgegevens  
 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)   
 • Curriculum vitae  
 • Motivatiebrief  
 • Alle andere informatie die u verstrekt bij uw sollicitatie 

Wij bewaren uw sollicitatiegegevens tot maximaal vier (4) weken nadat de vacature is vervuld. Wij bewaren deze gegevens zodat wij contact met u kunnen opnemen als de functie binnen de proeftijd opnieuw beschikbaar komt. Als wij u op dat moment geen baan kunnen aanbieden, kunnen wij – met uw toestemming – uw sollicitatiegegevens nog een jaar bewaren. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons een e-mail te sturen.   

Een controle van sociale media en internet kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. Dit is nodig ter bescherming van ons imago bij het aannemen van nieuw personeel. Wij hebben daartoe een gerechtvaardigd belang. Hiervoor zoeken wij uw naam op Google en eventueel naar uw profiel(en) op sociale media. Dit uiteraard uitsluitend voor zover deze profielen openbaar zijn; wij zullen u niet vragen om ons toegang te geven tot een afgeschermde socialemediapagina of om een connectie met ons te maken. Indien u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dit per e-mail aangeven op het moment van uw sollicitatie.  

Verstrekking van gegevens aan derden 
Wij delen uw gegevens uitsluitend met derden voor zover de huidige wetgeving dit toestaat. Het kan gebeuren dat wij uw persoonsgegevens aan derden verstrekken, omdat: 

 • wij hen ingeschakeld hebben voor het verwerken van bepaalde gegevens;  
 • dit noodzakelijk is om de overeenkomst met u uit te voeren; 
 • u hiervoor toestemming hebt gegeven;  
 • wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben; 
 • wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld wanneer de politie dit verlangt bij het vermoeden van een misdrijf). 

Wij verlangen van deze derden dat zij uiterst zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan en beperken het delen van gegevens tot een absoluut minimum. 

De partijen die in opdracht van u of ons persoonsgegevens verwerken, zijn: 

 • IT-leveranciers en -dienstverlener(s) 
 • Cookiedienstverlener(s) 
 • Hostingdienstverlener(s) 
 • Aanbieder(s) van betalingsdiensten 
 • Logistieke partner(s) 

Om onze diensten te kunnen aanbieden, kunnen wij uw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die buiten de Europese Economische Ruimte (EER) zijn gevestigd. Wij doen dit uitsluitend indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit houdt onder meer in dat wij gebruikmaken van een modelovereenkomst van de Europese Commissie of afspraken maken over de omgang met persoonsgegevens.  

Socialemediaknoppen 
Wij hebben op onze website socialemediaknoppen opgenomen waardoor u, als u daarop klikt, wordt doorgeleid naar het betreffende socialemediaplatform. Hierdoor kunt ons volgen en content delen op het betreffende netwerk. De knoppen zijn actief vanwege stukjes code afkomstig van de socialemedianetwerken. Als u meer wilt weten over wat de socialemediaplatforms met uw persoonsgegevens doen, leest u dan de betreffende privacyverklaring:

Cookies  
Wij maken op deze website gebruik van cookies en soortgelijke technieken, zoals pixels (hierna gezamenlijk aangeduid als cookies). Cookies worden soms ook gebruikt via functionaliteiten van derden die op deze website beschikbaar zijn. Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals een pc, tablet of smartphone) van een bezoeker aan een website terwijl deze die website bezoekt. Dit gebeurt via de op het betreffende apparaat geïnstalleerde webbrowser. Wij en derden gebruiken cookies voor de volgende doeleinden: 

 • Voor het laten functioneren van onze website (technische en functionele cookies) 
 • Om algemene statistieken te genereren en inzicht te krijgen in het gebruik van onze website door het publiek, teneinde onze website en diensten te verbeteren en te optimaliseren (analytische cookies) 
 • Om gepersonaliseerde advertenties te tonen (marketingcookies) 

Wanneer u onze website voor de eerste keer bezoekt, verschijnt er een bericht met uitleg over de cookies die wij gebruiken. Wij zullen uw toestemming vragen voor het plaatsen van cookies wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn.  

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de cookies die wij gebruiken:  

Soort Cookie; entiteit Doeleinde Bewaartermijn
Functioneel Google Tag Manager

Google LLC, Verenigde Staten

Privacyverklaring 
Cookies van Google Tag Manager maken het mogelijk om scripts van andere cookies te laden. Google Tag Manager is louter functioneel en wordt niet gebruikt voor het verzamelen van persoonsgegevens.      Sessie 
 Verschillende: 
First-party cookies met strikt functionele doeleinden
Deze cookies maken noodzakelijke functionaliteiten van de website mogelijk, zoals het onthouden van de gekozen taal en of er toestemming is gegeven voor het plaatsen van cookies, het weergeven van de cookiebanner, enz. Maximaal 2 jaar 
Analytisch Google Analytics

Google LLC, Verenigde Staten  

Privacyverklaring 
Deze cookies worden geplaatst om inzicht te krijgen in het gedrag van bezoekers en om de gebruikerservaring te verbeteren. Wij hebben deze cookies privacyvriendelijk ingesteld. Dat houdt in dat wij:   
– een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten met Google;  
– Google alleen gemaskeerde IP-adressen verstrekken;   
– geen andere gegevens delen met Google; en  
– geen andere Google-diensten in combinatie met Analytics gebruiken.  
Maximaal 2 jaar  
Marketing Google DoubleClick 

Google LLC, Verenigde Staten 

Privacy statement 
Deze cookies worden gebruikt om de handelingen van de websitebezoekers op de website te registreren nadat zij advertenties hebben bekeken of daarop hebben geklikt. Het doel hiervan is de doeltreffendheid van advertenties te meten en gepersonaliseerde advertenties te tonen. Maximaal 6 maanden   
 GA Audiences

Google LLC, Verenigde Staten  

Privacyverklaring 
GA Audiences-cookies worden gebruikt om terugkerende bezoekers van de website te herkennen op basis van hun surfgedrag. Dit betekent dat (onder andere) klikgedrag wordt geregistreerd om effectiviteit te meten en websitebezoekers gepersonaliseerde content te tonen.    Maximaal 6 maanden   
 Google Dynamic Remarketing

Google LLC, Verenigde Staten 

Privacyverklaring 
Deze cookies worden geplaatst zodat wij relevante advertenties kunnen tonen aan personen die onze website eerder hebben bezocht. Deze cookies registreren klikgedrag en websitebezoek. Maximaal 1 jaar  
 Facebook Custom Audience

Facebook, Inc., Verenigde Staten

Privacyverklaring 
Deze cookies worden gebruikt om de advertentiemogelijkheden van Facebook te kunnen aanbieden. Deze cookies registreren klikgedrag en websitebezoek. Maximaal 3 maanden   
 Facebook Connect

Facebook, Inc., Verenigde Staten 

Privacyverklaring 
Deze cookies worden gebruikt om de advertentiemogelijkheden van Facebook te kunnen aanbieden. Zij registreren klikgedrag en websitebezoek. Deze cookies registreren een unieke ID om terugkerende apparaten te herkennen. Het doel ervan is gerichte en gepersonaliseerd advertenties te tonen. Maximaal 3 maanden   

Als u meer wilt weten over wat de aanbieders van cookies met uw persoonsgegevens doen, leest u dan de privacy- en cookieverklaring van het betreffende bedrijf. Als u in de cookietabel op ‘privacyverklaring’ klikt, wordt u doorverwezen naar de betreffende privacyverklaring.  

Cookies uitschakelen 
U kunt uw webbrowser zodanig instellen dat cookies alleen met uw toestemming worden geaccepteerd. Raadpleeg de handleiding van uw browser voor meer informatie. U wordt er wel op gewezen dat het uitschakelen van cookies de functionaliteit van deze en vele andere websites die u bezoekt zal beïnvloeden. 

Cookies verwijderen 
De meeste cookies hebben een vervaldatum. Dit betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verwijderd worden en geen gegevens over uw bezoek aan de website meer registreren. Een andere optie is het handmatig verwijderen van de cookies vóór de vervaldatum. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser. 

Which privacy rights do you have? 
Wij nemen passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om misbruik van en ongeoorloofde inzage in persoonsgegevens te beperken. Deze maatregelen zijn met name: 

 • Voor het verkrijgen van toegang tot persoonsgegevens is gebruik van een gebruikersnaam en een wachtwoord vereist. 
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer, of SSL) waardoor alle persoonsgegevens die u invoert versleuteld naar onze website worden verstuurd. 

Over welke privacyrechten beschikt u? 
U beschikt over de volgende rechten:  

 • Recht van inzage: u hebt het recht om te zien welke persoonsgegevens wij over u verwerken. 
 • Recht van rectificatie: u hebt het recht op rectificatie van de persoonsgegevens die wij over u verwerken, indien deze informatie (gedeeltelijk) onjuist is. 
 • Recht op bezwaar: u hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, of tegen direct marketing. 
 • Het recht op vergetelheid: u kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te verwijderen. 
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien technisch mogelijk, hebt u het recht ons te verzoeken uw verwerkte persoonsgegevens aan een derde over te dragen. 
 • Recht op beperking van de verwerking: u kunt bij ons een verzoek indienen om de verwerking van uw persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken. 
 • Het recht om uw toestemming in te trekken voor zover wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming.  

Wanneer u een verzoek indient, kunnen wij u vragen om zich te identificeren. Daartoe vragen wij informatie om er zeker van te zijn dat u degene bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. 

Wij reageren gewoonlijk binnen een (1) maand op uw verzoek. Deze termijn kan met twee (2) maanden worden verlengd indien het verzoek complex blijkt te zijn of verband houdt met een specifiek recht. U krijgt binnen een maand bericht over een eventuele verlenging van deze termijn. 

Wanneer u een van uw rechten wilt uitoefenen, kunt u ons een e-mail sturen via privacy@yoni.care

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze verklaring te wijzigen. Wij raden u aan deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Klachten 
Hebt u vragen of wilt u een klacht indienen over ons gebruik van persoonsgegevens, neemt u dan contact met ons op via de onderaan deze privacy- en cookieverklaring vermelde contactgegevens. Wij behandelen en reageren op elke klacht die wij ontvangen. Wanneer u echter van mening bent dat wij u niet correct hebben geholpen, dan kunt u bij de nationale toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de bescherming van persoonsgegevens een klacht indienen tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens. Voor Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens

Contactgegevens
Yoni, een merk van FIP Commerce B.V. 
Meeuwenlaan 98-100
1092JL Amsterdam  

E-mailadres: info@yoni.care
Telefoonnummer: 06-24866520 

KVK-nummer: 60126248 

10% korting op je volgende bestelling?

Krijg 10% korting op je volgende bestelling wanneer je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief.
Sounds peachy right?

Vul hieronder je mail adres in en ontvang direct een kortingscode in je mailbox.

Voorwaarden zijn van toepassing.